Svet zavoda je ocenil delovanje Ortopedske bolnišnice Valdoltra v letu 2018 kot pozitivno

Člani sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra so na redni seji, dne 25.02.2019, med obravnavo letnega poročilo o delovanju bolnišnice v letu 2018 ocenili njeno delovanje kot pozitivno. Svet zavoda je izrazil pohvalo zaposlenim in vodstvu za rezultate na poslovnem in predvsem strokovno medicinskem področju.
 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra je po poslovanju z izgubo v preteklih dveh letih zaključila poslovno leto 2018 s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 148.347 evrov.

K doseženemu rezultatu je poleg drugih dejavnikov, kot jih predstavlja boljše obvladovanje stroškov materiala, v veliki meri prispevala odločitev bolnišnice, da poleg rednega programa pogodbenih zdravstvenih storitev izvede enkratni dodatni program ter sprejme s strani MZ ponujeno možnost izvedbe dodatnega programa, čeprav je bila vrednost za preseganje določena v višini 90% cene rednega programa.  Zaposleni v bolnišnici so kljub velikim rednim delovnim obremenitvam pristopili k izvedbi dodatnega programa in ga deloma izvedli med dela prostimi dnevi. Poleg rednega programa operacij (3523 pogodbeno določenih posegov) je OBV izvedla 682 dodatnih operativnih posegov. Med njimi je bilo 225 endoprotez kolka in kolena, 201 artroskopski poseg, 98 operacij hrbtenice, 88 operativnih posegov na rami in 70 operacij hallux valgus.

S temi aktivnostmi je OBV pripomogla k skrajševanju čakalnih dob in zmanjševanju števila čakajočih – število čakajočih na operativni poseg se je v zadnjih osmih letih na področju protetičnih operacij (kolka in kolena) skoraj prepolovilo. Zaskrbljujoč ostaja v Valdoltri trend povečevanja števila čakajočih na operacijo stopala in hrbtenice.

Poleg operativnega programa so zdravniki specialisti iz OBV izvedli v lanskem letu v ortopedskih ambulantah prek 32.000 pregledov, med katerimi jih je bilo več kot polovica prvih. Izvedenih je bilo še 6135 MR in 2447 CT preiskav.

Bolnišnica je v letu 2018 uspešno zaključila investicijo v novo transformatorsko postajo, ki je bila sofinancirana s strani MZ. S tem je zagotovljeno varno in neprekinjeno elektroenergetsko napajanje bolnišnice ter povečanje priključne moči za dodatne naprave in njihovo kasnejšo širitev. Izvedena so bila tudi nujna vlaganja v novo medicinsko opremo.

 

Svet bolnišnice je za strokovni razvoj OBV pozitivno ocenil pomemben trend pridobitve novega kadra.  V letu 2018  je bolnišnica zaposlila mlade specialiste s področja radiologije in ortopedije. V letošnjem letu se pričakujejo novi prilivi iz vrst specializantov na področju anesteziologije. To bo v veliki meri pripomoglo k razbremenitvi obstoječega kadra, višji kakovosti in varnosti obravnave pacientov ter strokovnemu razvoju in napredku.

Predsednica sveta
Elda Gregorič Rogelj

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov