OBV je proti zmanjševanju dostopnosti in enakih možnosti pri izbiri izvajalca zdravljenja

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprejela septembra nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe, med katerimi so bile nekatere že uvedene, druge pa bodo v obdobju enega leta, prinašajo za zavarovance različne novosti, med katere spadajo tudi nova pravila glede nenujnih prevozov do izvajalcev zdravstvenih storitev.

Zavarovanci, ki so pričeli z zdravljenjem po 1. novembru, so skladno z novimi pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni s strani ZZZS zgolj do pravice do prevoza z reševalnim vozilom do najbližjega zdravnika oziroma izvajalca potrebnih zdravstvenih storitev, ne pa do tistega, ki si ga skladno s splošno pravico do proste izbire zdravstvene ustanove ali zdravnika, izberejo sami. S tem se, po mnenju Ortopedske bolnišnice Valdoltra (OBV), zavarovancem onemogoča uveljavljanje enakih možnosti in pravic do proste izbire izvajalca, pri katerem se želijo zdraviti.

Večina ortopedskih bolnikov je starejših, bolečih, težje mobilnih, ki so pogosto odvisni od nenujnih prevozov z reševalnim vozilom. Tako bodo okrnjene možnosti, da bi recimo bolnik iz SV države izbral za ortopedsko operacijo OBV kot izvajalca na JZ države zgolj zaradi okrnjenih pravic s strani ZZZS.

Pri tem se postavlja vprašanje, ali je res vseeno, kdo te zdravi in na kakšen način? Na proces zdravljenja je treba gledati celostno, ne le z vidika posameznih faz, kakršno predstavlja med drugim prevoz!

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je, skladno z aktom o ustanovitvi, specializirana ustanova za področje ortopedije na nacionalni ravni, ne zgolj na regionalni. Smo javni zavod, naše znanje in izkušenost nudimo vsem zavarovanim osebam, ne glede na status, seveda v omejenem obsegu (po zmožnostih financerja, t.j. ZZZS).  Izvedemo največ velikih ortopedskih operacij v državi, tako primarnih kot revizijskih. V porastu so revizijski posegi pri pacientih, ki so bili primarno operirani pri drugih izvajalcih. Izkušenost kirurgov, vsak naš ortoped izvede najmanj 100 posegov/leto, zagotovo pomeni poleg višje kakovosti tudi večjo varnost za pacienta in nenazadnje boljšo izkoriščenost obstoječih virov, kar bi po vsej logiki moralo biti v interesu države.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov