Minister za zdravje na delovnem obisku v OBV

Ortopedsko bolnišnico Valdoltra je 13.04.2022 obiskal minister za zdravje, gospod Janez Poklukar. Ministru je bil predstavljen program dela in finančni načrt za leto 2022, ključne investicije, ki jih načrtuje bolnišnica do leta 2025, raziskovalno delo raziskovalne skupine, ki šteje danes 35 raziskovalcev (od tega 12 doktorjev znanosti), ter problematika pri pridobivanju naziva terciarne ustanove. Za slednjega se bolnišnica kot izvajalec najbolj zahtevnih ortopedskih posegov v Sloveniji poteguje od leta 2013.

Minister za zdravje se je ob obisku zahvalil celotnemu kolektivu Ortopedske bolnišnice Valdoltre, ki je kljub oteženemu delu zaradi vplivov epidemije uspel v zadnjih dveh letih opraviti več ortopedskih posegov kot pred epidemijo leta 2019, saj je bolnišnica prevzela vlogo nacionalnega ortopedskega centra. Bolnišnica je hkrati v času epidemije zagotavljala kadrovsko pomoč Covid bolnišnicam in DSO (zdravstvena nega in anesteziologi) ter ob vsem tem dosegla pozitiven poslovni rezultat. V nasprotnem primeru bi po mnenju ministra prišlo do bistveno daljših čakalnih dob na področju ortopedije, kjer so čakalne dobe že sicer predloge. Minister je hkrati prepoznal ustrezno strateško razvojno in strokovno naravnanost OBV, ki temelji na raziskavah baze podatkov lastnega registra, hkrati pa je izrazil zadovoljstvo nad vzpostavljenim nacionalnim registrom protez, ki ga vodi OBV. Izrazil je zadovoljstvo nad potekom investicij, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje na področju digitalizacije radiološke dejavnosti (RIS/PACS) ter obnove in povečanja bolnišnične lekarne. Minister se je hkrati zavezal, da bo pospešil aktivnosti za vzpostavitev hiperbarične medicine s pomočjo komore, ki jo bo OBV prevzela v upravljanje in souporabo od Ministrstva za obrambo.
 
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra bo v okviru načrtov za letošnje leto poleg pogodbenega programa z ZZZS izveden dodaten program iz nacionalnega razpisa, ki vključuje 189 endoprotetičnih operacij kolka in kolena. Poleg tega bo bolnišnica s soglasjem Ministrstva za zdravje opravila dodatne programe, ki so plačani po realizaciji s strani ZZZS. Med te šteje 188 operacij hrbtenice, 102 operacije rame in 115 operacij hallux valgus.
 
OBV načrtuje med pomembnejšimi letošnjimi investicijami: zaključek rekonstrukcije s povečanjem  prostorov bolnišnične lekarne (investitor MZ v višini 950.000 evrov), zaključek projekta nadgradnje RIS/PACS (investitor MZ v višini 1.840.000 evrov) ter nakup medicinske in nemedicinske opreme v višini 2 milijonov evrov (investitor OBV). Poleg tega načrtuje OBV v obdobju 2023-2025 rekonstrukcijo operacijskih prostorov ter sterilizacije, rekonstrukcijo prostorov rehabilitacije z adaptacijo bazenskega dela, nakup naprave za magnetno resonanco ter zagotovitev dodatnih zemljišč za širitev zdravstvene dejavnosti.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov