Anesteziološka dejavnost

ANESTEZIOLOŠKA DEJAVNOST

 

Anesteziološka ambulanta

Prvi stik z zdravnikom anesteziologom (specialist anesteziologije, reanimacije in perioperativne intenzivne terapije) ima pacient v anesteziološki ambulanti, kamor je pred večjimi posegi na okončinah (endoproteze sklepov) in hrbtenici (operativno zdravljenje skolioze,spinalne stenoze ipd) vabljen do 1 mesec dni  pred predvideno operacijo.

Pred manjšimi posegi (posegi na stopalu,endoskopsko šivanje vezi ipd) in posegi v  dnevni bolnišnici (artroskopije) je anesteziološki predoperativni pregled lahko opravljen na dan operacije. Če ortoped ugotovi, da je to potrebno, tudi te paciente predhodno naroči v anesteziološko ambulanto.

V anesteziološki ambulanti anesteziolog natančno izpraša pacienta o njegovih drugih boleznih, alergijah, razvadah, predhodnih drugih operacijah in anestezijah, posebnostih  in zdravilih , ki jih jemlje. Pregleda laboratorijske izvide, ki jih je odvzel izbrani zdravnik in jih po potrebi dopolni. Pregleda izvide v zvezi z drugimi pridruženimi obolenji. Opravi klinični pregled. V kolikor oceni, da so pred posegom potrebni dodatni pregledi pri drugih specialistih, pacienta napoti na obravnavo k njim (npr. kardiologu, hematologu,..idr.).

Operativni poseg

Ožji anesteziološki tim sestavljata  zdravnik specialist anesteziolog ter diplomirana medicinska sestra pri anesteziji. Medicinska sestra  tik pred posegom preveri podatke pacienta, ga izpraša o njegovih boleznih, operacijah,alergijah, zdravilih,predhodnih transfuzijah krvi. Pacienta priklopi na EKG monitor za merjenje osnovnih življenjskih funkcij, izmeri krvni tlak in nasičenost arterijske krvi s kisikom. Nastavi periferni venski kanal, kamor po navodilih anesteziologa aplicira zdravila.

Anesteziolog predlaga in  v dogovoru s pacientom izvede anestezijo, ki je za danega pacienta najbolj primerna. Le ta je lahko regionalna (npr.spinalni blok, poplitealni blok, interskaleni blok, aksilarni blok,idr.) , splošna (intravenska ali inhalacijska) ali kombinirana (regionalna in splošna).

Diplomirana medicinska sestra pri anesteziji nadzira pacienta tudi po operaciji, dokler ne izzvenijo učinki anestezije, oz. kolikor je to zaradi njegove varnosti potrebno. V ta namen pacient pred premestitvijo na bolniški oddelek ostane še nekaj časa v sobi za opazovanje ob operacijski dvorani (prebujevalnici), ali pa je premeščen na oddelek pooperativne nege.

Oddelek pooperativne nege

Po operaciji je pacient  premeščen na oddelek pooperativne nege. Tu so zaposlene  diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in fizioterapevt, vodi pa ga zdravnik anesteziolog. Anesteziolog opravi na tem oddelku najmanj dve viziti dnevno: jutranjo in popoldansko ob predaji službe dežurni ekipi. Ob viziti pacienta pregleda , naroča preiskave in predpiše terapijo (zdravila proti bolečinam , zdravila za zdravljenje pacientovih pridruženih bolezni , tekočine, krvne pripravke, idr).Po potrebi konzultira zdravnike drugih specialnosti (rentgenologa ,ortopeda, kardiologa,…) ter odloča o ev. premestitvi v druge bolnišnice. Večerno vizito opravi dežurni zdravnik.

Anesteziolog je zadolžen za zdravljenje akutne postoperativne bolečine (predpisovanje zdravil proti bolečinam, blokade perifernih živcev, epiduralna analgezija…) in kronične bolečine (čeprav protibolečinske ambulante v naši ustanovi še nimamo).

Na oddelku pooperativne nege zdravimo tudi paciente s pljučno embolijo in drugimi zapleti po operativnih posegih, dokler je potreben večji nadzor vitalnih funkcij.

Anesteziolog vodi  zdravljenje tistih septičnih pacientov, ki so sprejeti na  na oddelek pooperativne nege in sodeluje pri zdravljenju le teh, ko so sprejeti na oddelek za kostne okužbe. Pri tem sodeluje z ortopedom, kliničnim farmakologom,diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami, fizioterapevtom, rentgenologom idr.

Kadar je potrebno, anesteziolog  vodi reanimacijo.

Krvna banka

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra imamo zaradi zagotavljanja preskrbe s krvjo Krvno banko. Njen del predstavlja  tudi DEPO krvi , ki formalno sodi pod Zavod RS za transfuzijsko medicino, operativno pa ga vodi Center za transfuzijsko dejavnost Izola, ki je njegov del. Za nemoteno in varno preskrbo s krvjo je potrebno stalno sodelovanje med anesteziologi,transfuziologi, diplomiranimi medicinskimi sestrami pri anesteziji,diplomiranimi medicinskimi sestrami na transfuziji, v dežurstvu pa z dežurno ekipo.

Bolnišnični transfuzijski odbor OBV  nadzira delovanje Krvne banke, poroča vsem vpletenim o morebitnih odstopih od klinične poti, zapletih v zvezi s transfuzijo krvi in predlaga izboljšave.

Strokovno izobraževanje

Anesteziologi in medicinske sestre se redno izobražujemo tako doma, kot v tujini, ter se trudimo, da smo v koraku s strokovnimi smernicami in sodobnimi pristopu k zdravljenju, z namenom omogočiti našim pacientom najbolj sodobne in preizkušene metode zdravljenja.

 

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov