Promocijski video Interreg projekta ARTE

Promocijski video Interreg projekta ARTE: https://www.youtube.com/watch?v=X9O3Umx3jiQ

Skupni izziv projekta ARTE je razviti programsko območje v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicino (prednostna naloga Evropske komisije, globalni trg 20 milijard EUR in stopnja rasti CAGR 36 %), da bo to območje privlačno in inovativno za naložbe v Smart Health, ki je eden od ključnih sektorjev S3. Splošni cilj je okrepiti konkurenčnost območja z razvojem čezmejnega sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi subjekti: raziskovalnimi središči, bolnišnicami, MSP, tehnološkimi parki in zasebnimi vlagatelji, ki med sabo še niso povezani in še ne sodelujejo. Predvidena sprememba je začetek sodelovanja, izmenjava znanja in izkušenj ter prenos tehnologije za razvoj inovativnih zdravil, med katerimi je pilotni projekt celi ne terapije za osteoartrozo (bolezen, ki povzroča invalidnost in prizadene ve kot 10 % odrasle populacije na programskem obmo ju in 50 % starejših od 60 let). Glavni skupno razviti rezultati so sodelovanje 3 raziskovalnih središč /bolnišnic, 2 partnerskih podjetij in 2 mrež biomedicinskih podjetij z ve kot 70 MSP, razvoj 5 inovativnih proizvodov/storitev: sistemi prikazovanja in ločevanja celic, SW za spremljanje razmnozevanja celic, fluidični in mikrofluidični sistemi, izobraževalni moduli FAD, namenjeni biomedicinskemu trgu, zdravnikom in pacientom. čezmejni pristop je potreben, da zagotovi dopolnilnost subjektov v biomedicinskem sektorju, ki izstopajo zaradi svojih kompetenc na programskem območju. Projekt je zelo inovativen, ker uvaja nove metodologije v personalizirano in regenerativno medicino (uporaba mati nih celic za regeneracijo tkiv, ki nadomeš a kirurški poseg), ima ogromen tržni potencial in bo z inovativnimi, u inkovitimi in varnimi terapijami izboljšal kakovost življenja pacientov.

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Prev/Next links

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov