20 let registra artroplastike Valdoltra

​Spoštovani,

v teh dneh obeležujemo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra 20-letnico delovanja Registra artroplastike Valdoltra.

20 let Registra artroplastike Valdoltra

Register artroplastike Valdoltra (RAV) je bil ustanovljen prvega januarja leta 2002 na pobudo takratne pomočnice direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško področje prof. dr. Ingrid Milošev, univ. dipl. kem. tehn. ter s podporo takratnega direktorja prim. mag. Venčeslava Pišota, dr. med. spec. ortoped, sprva kot bolnišnična zbirka. Zbirko z okoli 36 tisoč vnosi primarnih in revizijskih operacij kolčnih in kolenskih endoprotez vodi že od začetka dr. Vesna Levašič, dr. med.. Register se je v dvajsetih letih delovanja izpopolnil do mere, da omogoča predstavitev podatkov o uporabljenih vsadkih v tabelah in krivuljah preživetja, njegova posebnost pa je zbirka odstranjenih vsadkov, ki služijo za kasnejše kemijske, biološke in mehanske analize. Register iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra predstavlja hkrati osnovo slovenskega Registra endoprotetike (RES) in šteje med večkrat citirane evropske registre.

Register omogoča spremljanje kakovosti vstavljenih endoprotez kolka in kolena s kazalniki, ki so priporočeni v evropskih in svetovnih registrih artroplastike. Urejeni ter v letnih poročilih zbrani in obdelani podatki predstavljajo hkrati osnovo za študije posameznih protez in njihov grafični prikaz preživetja od vstavitve do revizije. Na podlagi omenjenih podatkov je odločanje kirurga ortopeda o izbiri optimalne endoproteze glede na pacientovo pričakovano življenjsko dobo, telesno stanje, življenjski slog in njegove aktivnosti kakovostnejše ter lažje.

Ortoped lahko na podlagi podatkov, ki so zbrani v registru Ortopedske bolnišnice Valdoltra in drugih svetovnih registrih, izbira med različnimi tipi endoprotez raznovrstnih proizvajalcev po številnih kriterijih. Ključni med njimi so: način fiksacije, pojavnost omajanja in redko zloma endoproteze, pojavnost infekcijskih obolenj, odstotek ponovnih operacij glede na tip endoproteze ter pri kolčni endoprotezi tudi obremenilnih sklopov. Zaradi vsega naštetega se lahko v Ortopedski bolnišnici Valdoltra pohvalimo, da so vsadki, ki jih vgrajujemo, preverjeni in po kazalnikih kakovosti med najboljšimi na svetovnem tržišču.

Dr. Vesna Levašič, dr. med., ki vodi Register artroplastike  Valdoltra (RAV), je ob 20-letnici registra poudarila: »Register artroplastike Valdoltra je nastal leta 2002 po zgledu skandinavskih registrov z namenom, da bi pridobili objektivne rezultate zdravljenja in omogočili spremljanje dolgoročnih kliničnih rezultatov zdravljenja bolnikov z ortopedskimi vsadki. Danes se lahko naš register pohvali z več kot 36 tisoč vnosi. Zaradi naših izkušenj in poglobljenega znanja s področja obdelave in razumevanja podatkov iz registra je Ortopedska bolnišnica Valdoltra postala leta 2019 upravljavec zbirke Registra endoprotetike Republike Slovenije (RES), kar pomeni, da so vsi izvajalci v Sloveniji, ki vstavljajo kolčne ali kolenske proteze, dolžni po zakonu pošiljati v Ortopedsko bolnišnico Valdoltra podatke v Slovenski Register endoprotetike. Prve analize Registra endoprotetike Republike Slovenije so že izdelane in objavljene na spletni strani Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Vsi izvajalci imajo tako možnost pridobiti relevantne informacije o posameznih vrstah protez, kar lahko pomembno prispeva k dvigu kakovosti zdravljenja na nacionalnem nivoju.«

Doc. dr. Simon Kovač, dr. med. spec. ortoped je dodal: »Marsikdo ne ve, da je zgodovina endoprotetike polna neuspehov, ki so bili posledica uporabe slabih materialov ali konstrukcijsko neustreznih kolčnih in kolenskih endoprotez, saj je bilo znanja o materialih in biofizikalnih lastnosti telesa bistveno manj kot ga imamo danes. Potrebo po relevantnih podatkih so v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja prepoznali Skandinavci. S tem namenom so ustanovili prvi, tako imenovani švedski register endoprotetike. Veseli me, da smo s podporo takratnega direktorja prim. mag. Venčeslava Pišota in v organizaciji prof. dr. Ingrid Milošev ter dr. Vesne Levašič ustanovili lasten register endoprotetike vrsto let pred večino razvitih evropskih držav. Menim, da smo s kritično presojo naših rezultatov, katere smo objavili v vrsti uglednih strokovnih revij, uspeli preprečiti uporabo neustreznih protez v naši bolnišnici. Kot primer lahko navedem, da so v začetku tega tisočletja trg preplavile tako imenovane metal-metal kolčne endoproteze, ki so v Veliki Britaniji povzročile katastrofo nacionalnih razsežnosti. Z analizo naših podatkov smo predvidevali, da nova tehnologija najverjetneje ne bo uspešna in je zato nismo nikdar uvedli v rutinsko uporabo, kar se je izkazalo kot ustrezna in zelo dobra odločitev. Danes predstavlja register kontrolo našega dela in izjemno bazo, iz katere lahko črpamo podatke za raziskovalno dejavnost. Z nedavno ustanovitvijo nacionalnega registra bo kakovost in varnost  naših storitev še izrazitejša.«

Ob 20-letnici registra artroplastike je direktor Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped, povzel: »Ortopedska bolnišnica Valdoltra kot največja specialistična bolnišnica za ortopedijo v državi sledi in aktivno prispeva k svetovnemu razvoju doktrine zdravljenja ortopedskih obolenj. Ponosen sem na našo bolnišnico, na zaposlene in naše predhodnike, ki z izjemno notranjo kulturo, bogatim znanjem in izkušnjami ter željo po razvoju že več kot stoletje uspešno izvajajo svoje poslanstvo. Ortopedskim bolnikom želimo zagotoviti najvišji možni nivo kakovostnega in varnega zdravljenja z namenom dolgoročnega dviga kakovosti življenja in aktivne mobilnosti. Z analizami podatkov merimo kakovost našega dela, lahko se primerjamo z drugimi in izboljšujemo ter, kar je morda še najpomembneje, lahko se hitro izognemo prepoznanim tveganjem. Z registri ustvarjamo dodano vrednost, saj nam zbrani podatki koristijo pri kliničnem in raziskovalnem delu, s čemer prispevamo k izboljševanju klinične prakse in razvoju slovenske in svetovne medicine.«
 

Povezave do objavljenih prispevkov v medijih:
 

RTV SLO – TV Slovenija 1, v oddaji Primorska kronika (prispevek začne pri 8:57 minuti):  https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174932101?s=tv

RTV SLO – Radio Koper, v oddaji Opoldnevnik v nedeljo (prispevek začne pri 4:15 minuti): https://365.rtvslo.si/arhiv/opoldnevnik/174932188 

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Prev/Next links

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov