Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa

Arsenija Humar, m.s.
Veronika Koblar Đokič, m.s.

 

Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227 (8h - 12h)

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO:  130 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

BERRO Kamil, dr. med., spec.ortoped.kirurgije

5

4

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

14

12

03. ČELEŠ Dejan, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  15 12

04.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

7

5
05.. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 18 16

06.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

5 3

07.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

16

13

08. HLEDE Saša, dr. med., spec. spl. kirurgije 4 2

09.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

5 4

10.

doc.dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

7

5

11.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

16

12
12. KRAŠNA Matevž, dr.med, spec. ortoped. kirurgije 7 5
13. KURINČIČ Nejc. dr. med.,spec. ortoped.kirurgije 7 6

14.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

2

15.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

3

2
16. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 6 5
17. MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 7 6

18.

asist.dr. MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

6 5
19.. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 6 5
20.. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

4

3

21.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

15 13
22. NABERGOJ Marko, dr. med., spec. ortoped kirurgije  6 5
23. NOVAK Samo, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  5 3

24..

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

7

5

25..

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

5

3

26.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

7

5

27. 

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

6 4

28.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

18

16

29. doc.dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 16 14

28.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

7

5

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

90 dni / giorni

60 dni / giorni

30 dni / giorni

 

01.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

02- Igor RIGLER, dr.med., spec. nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

 90 dni / giorni

 40 dni / giorni

 25 dni / giorni
MR ambulante MR  150 dni / giorni  120 dni / giorni 50 dni/ giorni

 

 

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
 
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370  (8h - 12h)

 

01. BULATOVIĆ Dragan, dr. med., spec. radiolog 

02..

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

03.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

04.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

05..

STUŠEK Alja, dr. med., spec. radiolog 

06. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

DOMAZETOVSKI Mitko, dr. med. spec. anest.,reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 

02.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anesteziologije z reanimatologijo 

03.

PAVLOVIĆ Gordana dr. med.,spec. anesteziologije z reanimattologijo

04.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo 

05. MIKAC Dražen, dr.med.spec.anest., reanimatologiije in perioperativne intenzivne medicine 

06.

PRAŽNIKAR Andreja, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo 

07.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anesteziologije z reanimatologijo 

08.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anesteziologije  z reanimatologijo 
09. ULJANČIČ B arbara, soec, anesteziologije, reanimatologije, in perioperativne intentzivne medicine 
10. VALIČ Anja, spec. antesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 
11. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo

 

Ankaran, september - settembre 2023

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

17.8.2023
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) smo po teh letih zatišja zaradi epidemije koronavirusa v petek 9. 6. 2023, organizirali 10. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Dogodek je bil namenjen izobraževanju zdravnikom in drugim...
8.7.2023
Dne 9.7.2023 bodo med 1:00 in 3:00 uro zjutraj potekala nujna vzdrževalna dela na zunanji telefonski liniji. Varnostnik oziroma telefonist bo v tem času dosegljiv na mobilni telefonski številki 030/706-049.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov