Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa

Mateja Štefančič, dipl.m.s.
Elvira Stojanović Kolnik, m.s.
Arsenija Humar, m.s.
Bojana Boršnak, m.s.

Veronika Koblar Đokič, m.s.

Venija Dujmovič, m.s.

Anita Frank Gombač, m.s.

Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227 (8h - 12h)

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

Ambulanta za napotitve stopnja nujnosti ZELO HITRO: 60 dni

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

BERRO Kamil, dr. med., spec.ortoped.kirurgije

4

3

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

13

12

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

4

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 14 12

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

2 2

06.

dr.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

15

13

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

3 3

08.

doc.dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

5

4

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

13

12
10. KRAŠNA Matevž, dr.med, spec. ortoped. kirurgije 4 3
11. KURINČIČ Nejc. dr. med.,spec. ortoped.kirurgije 3 2

12.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

2

1

13.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

3

2
14. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 8 3
15. MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 5 3

16.

asist.dr. MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

4 3
17. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 4 3
18. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

2

2

19.

asist.dr. MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

10 9
20. NABERGOJ Marko, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  3 3
21. NOVAK Samo, dr. med., spec. ortoped. kirurgije  4 3
22. PAVLIČ Rok, dr.med.,spec.plastične, rekonstr. in est. kirurgije 4 3

23.

dr.RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

5

4

24.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

2

2

25.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

4

3

26.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

4 3

27.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

15

13

29. doc.dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 13 11

30.

doc.dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

3

2

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

Čakalna doba
Tempo di attesa

170 dni / giorni

110 dni / giorni

30 dni / giorni

 

01.

asist.dr.Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

02- Igor RIGLER, dr.med., spec. nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

ZELO HITRO
MOLTO VELOCE

CT ambulante CT

 55 dni / giorni

 45 dni / giorni

 20 dni / giorni
MR ambulante MR  160 dni / giorni  120 dni / giorni  50 dni/ giorni

 

 

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnih seznamov
Persone autorizzate della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Elvis Paladin, dipl.rad.inž.
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370  (8h - 12h)

 

01. BULATOVIĆ Dragan, dr. med., spec. radiolog 

02..

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

03.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

04.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

05..

mag.TOMAŽIČ Mojca, dr.med.,spec.za rentgenologijo

06. TOMIĆ Uroš, dr. med., spec. za rentgenologijo

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

DOMAZETOVSKI Mitko, dr. med. spec. anest.,reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 

02.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anesteziologije z reanimatologijo 

03.

PAVLOVIĆ Gordana dr. med.,spec. anesteziologije z reanimattologijo

04.

mag. LAZIĆ Predrag, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo 

05. MIKAC Dražen, dr.med.spec.anest., reanimatologiije in perioperativne intenzivne medicine 

06.

PRAŽNIKAR Andreja, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo 

07.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr.med.,spec. anesteziologije z reanimatologijo 

08.

ŠVABIČ Violeta, dr.med.,spec.anesteziologije  z reanimatologijo 
09. ULJANČIČ B arbara, soec, anesteziologije, reanimatologije, in perioperativne intentzivne medicine 
10. VALIČ Anja, spec. antesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine 
11. VRANJKOVIČ Nedeljka, dr.med.,spec.anesteziologije z reanimatologijo

 

Ankaran-Ancarano,  februar  -  febbraio   2022

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Good health is worth more than all the wealth of the world.

News

8.2.2018
The meeting, with hands - on session, will be happening in Valdoltra Orthopaedic Hospital, Slovenia. We were able to brought together the most recognized surgeons in knee osteotomy area, who will be main faculties and will be sharing their...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Phone number

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax number

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija