Register endoprotetike Slovenije

Od 1. marca 2024 dalje ima RES svojo spletno stranHome - RES (res-nars.si).

 

LETNA POROČILA:

3. letno poročilo RES kolki in kolena 2022 (za 2021)

2. letno poročilo RES kolena 2021 (za 2020)

2. letno poročilo RES kolki 2021 (za 2020)

1. letno poročilo RES kolena 2020 (za 2019)

1. letno poročilo RES kolki 2020 (za 2019)

Register endoprotetike Slovenije (RES) je s spremembo Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B), objavljenem v Uradnem listu št. 34 dne 4. 5. 2018, dobil zakonsko podlago za svoje delovanje. ZZPPZ-B določa za zbirko pod zaporedno številko NIJZ 53.1 Register endoprotetike upravljavca Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, kar ji daje pooblastila za zbiranje podatkov o endoprotezah kolka in kolena iz vseh slovenskih javnih in zasebnih zavodov, ki opravljajo dejavnost artroplastike, za zavarovance ZZZS ter samoplačnike. Zakon se je začel uporabljati 1.1.2019, zato morajo izvajalci, ki opravljajo dejavnost artroplasitke kolkov in kolen, s tem dnem vsakega 1. v mesecu pošiljati izpolnjene obrazce iz prilog z originalnimi nalepkami implantov ter popolnimi generalijami pacienta na navedeni naslov:

Dr. Vesna Levašič, dr. med.
Register endoprotetike Slovenije (RES)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Raziskovalni oddelek, DC, 1. nadstropje        
Jadranska cesta 31
SI-6280 Ankaran

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci:

        RES primarna kolčna endoproteza
        RES revizijska kolčna endoproteza

       RES primarna kolenska endoproteza
       RES revizijska kolenska endoproteza

V okviru zakona  ZNUPZ Register endoprotetike Slovenije (RES) od 1. 11. 2022 dalje zbira tudi vprašalnike o kvaliteti življenja (t.i. PROMs). 

  • Komplet za enega pacienta obsega 1x OHS ali OKS obrazec (glede na operacijo kolk/koleno),1x EQ-5D-5L, ter 1x Soglasje za zbiranje podatkov v raziskovalne namene.
  • Predoperativne obrazce pacient izpolnjuje do štiri tedne pred operacijo, najboljše na dan sprejema.
  • Vsaka pola / list se etiketira s pacientovimi podatki (priimek in ime, datum rojstva, KZZ številka), pomemben je datum izpolnjevanja vprašalnika in stran operacije.
  • Na Soglasju za zbiranje podatkov v raziskovalne namene je pomemben izpolnjen podatek telefonska številka in lastnoročen podpis pacienta. 

 

PROMS obrazci:

EQ-5D-5L

OHS

OKS

Soglasje

 

Informacije:

Informacije predstojnikom - 1

Informacije predstojnikom - 2

Informacije predstojnikom - 3

 

Priloga: ZZPPZ-B

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov