Projekti

PROJEKTI V TEKU

 

Projekti ARIS

 

»Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba«

»Antibacterial alloys: development by additive 3D manufacturing, characterization and clinical applications«

 • šifra projekta J7-4639
 • obdobje od 1.10. 2022 do 30.9.2025
 • vodja projekta dr. Ingrid Milošev
 • sodelujoče organizacije Institut "Jožef Stefan" (vodilni partner), Ortopedska bolnišnica Valdoltra , Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo

 

»Umetnointeligenčna slikovna analitika za aplikacije v ortopediji«

»Artificial Intelligence-Based Imaging Analytics for Orthopedic Applications«

 • šifra projekta J2-4453
 • obdobje od 1.10. 2022 do 30.9.2025
 • vodja projekta dr. Tomaž Vrtovec  
 • sodelujoče organizacije: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko

 

»Bakteriofagi za obvladovanje biofilmov in detekcijo bakterij v stanju VBNC pri okužbah invazivnih medicinskih pripomočkov«

»Bacteriophages for biofilm biocontrol and detection of VBNC bacteria in invasive biomedical device-associated infections«

 • šifra projekta Z3-4506
 • obdobje od 1.10. 2022 do 30.9.2024
 • vodja projekta dr. Katja Šuster
 • sodelujoče organizacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Vloga topično aplicirane traneksaminske kisline v artroplastiki«

»The Role of Topically Administered Tranexamic Acid in Arthroplasty«

 • šifra projekta J3-3067
 • obdobje od 1.10. 2021 do 30.9.2024
 • vodja projekta dr. Simon Kovač
 • sodelujoče organizacije Ortopedska bolnišnica Valdoltra (vodilni partner), Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

 

Evropski projekti

 

»IMPROVE HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 PROJECT: Framework to IMPROVE the Integration of Patient Generated Health Data to Facilitate Value Based Healthcare (Akronim projekta: IMPROVE)«

Šifra projekta: 101132847

Trajanje projekta: 1.12.2023 - 30.11.2028

Vodja projekta v OBV: Dr. Vesna Levašič, dr.med.

Partnerji: 

Universidad politécnica de madrid (UPM) - vodilni partner, Predictby research and consulting s.l. (PBY), Laegemiddelstyrelsen (DMA), F. Hoffmann-la Roche ag (ROCHE), Institut za ekonomska raziskovanja (IER), Institutet for fremtidsforskning forening (CIFS), Fundacio institut d'investigacio biomedica de bellvitge (IDIBELL), Philips medical systems nederland bv (PMS), Heinrich-heine-universitaet Duesseldorf (UDUS), Tilburg University- Universiteit van Tilburg (TIU), Dedalus Italia s.p.a. (DEDALUS), Fondazione Italiana sclerosi multipla - fism ets (FISM), Agenzia regionale per la salute ed il sociale (ARESS PUGLIA), Multimed engineers srl (MME), Iserundschmidt gmbh (IUS), Better programska oprema doo (BETTER ltd), Stichting het Nederlands kanker instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI AVL), Fachhochschule st. polten gmbh (ST POLTEN UAS) , Univerzitetni klinicni center Ljubljana (UKCL), Universiteit Utrecht (UU), Medtronic ibérica sa (MEDTRONIC), Fundacio hospital Universitari Vall D'Hebron - institut de recerca (VHIR), Splosna bolnisnica Celje (GH CELJE), Ortopedska bolnisnica Valdoltra (OBV), Ethniko kentro erevnas kai technologikis anaptyxis (CERTH), Philips gmbh (PMSN DE), Udg alliance (UDG ALLIANCE).

  Spletna stran: IMPROVE

 

ZAKLJUČENI PROJEKTI

 

Projekti ARIS

 

»Razvoj bakteriofagne terapije za zdravljenje ortopedskih okužb, ki jih povzročajo bakterije odporne na antibiotike«

»Development of bacteriophage treatment against antibiotic resistant bacteria in orthopaedic implant related infections«

 • šifra projekta L3-2620
 • obdobje od 1.9. 2020 do 31.8.2023
 • vodja projekta dr. Matjaž Peterka
 • sodelujoče organizacije Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

 

»UČINKOVITOST BAKTERIOFAGOV ZA ZDRAVLJENJE EKSTRACELULARNIH IN INTRACELULARNIH BAKTERIJSKIH OKUŽB IMPLANTATOV«

»EFFICACY OF BACTERIOPHAGES FOR TREATEMENT OF EXTRACELULAR AND INTRACELULAR BACTERIAL INFECTIONS OF IMPLANTANTS«

 • šifra projekta J7-2603
 • obdobje od 1.9. 2020 do 31.8.2023
 • vodja projekta dr. Aleš Podgornik
 • sodelujoče organizacije Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo,
  Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

»Celostna karakterizacija zadetkov analiz GWAS - pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (GWASforAna)«

»Comprehensive characterization of GWAS hits – pipeline to novel drug targets for anabolic treatment of osteoporosis (GWASforAna)«

 • šifra projekta J3-1759
 • obdobje od 1.7. 2019 do 30.6.2022
 • vodja projekta dr. Janja Marc
 • sodelujoče organizacije Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Kemijski inštitut

 

»Mezehimske matične celice - nosilci enodgene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema«

»Mesenchymal stem cells-the keepers of tissue endogenous regenerative capacity facing up to aging of the musculoskeletal system«

 • šifra projekta J3-1749
 • obdobje od 1.7. 2019 do 30.6.2022
 • vodja projekta dr. Janja Zupan
 • sodelujoče organizacije Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Računalniško-podprto načrtovanje operativnih posegov hrbtenice na podlagi kvalitativne analize slik«

»Computer-assisted spine surgery planning based on quantitative image analysis«

 • šifra projekta J2-7118
 • obdobje od 1.1. 2016 do 31.12.2018
 • vodja projekta dr. Tomaž Vrtovec
 • sodelujoče organizacije Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Modifikacije površine kovinskih biomaterialov in njihove interakcije z biookoljem«

»Modifications of surface of metallic biomaterials and their interaction with bio-environment«

 • šifra projekta J1-4136
 • obdobje od 1.7. 2011 do 30.6. 2014
 • vodja projekta prof. dr. Ingrid Milošev
 • sodelujoče organizacije Institut " Jožef Stefan", Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 

»Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletni mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti«

 • šifra projekta J5-2397
 • obdobje od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012
 • vodja projekta prof. dr. Rado Pišot
 • sodelujoče organizacije Ortopedska bolnišnica Valdoltra,  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča in Znanstveno-raziskovalno središče Koper

 

»Genetski dejavniki pri osteoporozi«

»Genetic factors in osteoporosis«

 • šifra projekta J3-2239
 • obdobje od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012
 • vodja projekta prof. dr. Janja Marc (Univerza v Ljubljani)
 • sodelujoče organizacije Univerza v Ljubljani, Splošna bolnišnica Celje in Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Ugotavljanje infekcije proteze pri zamenjavi umetnih sklepov«

»Diagnostics of infection at revision of total hip  prostheses«

 • šifra projekta J3-2218
 • obdobje od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012
 • vodja projekta prof. dr. Andrej Cőr
 • sodelujoče organizacije Univerza na Primorskem in Zavod za zdravstveno varstvo Koper

 

»PREŽIVETJE IN ANALIZA ALTERNATIVNIH KOMBINACIJ MATERIALA KONTAKTNE POVRŠINE PRI UMETNIH KOLČNIH SKLEPIH«

»SURVIVORSHIP OF TOTAL HIP REPLACEMENTS AS A FUNCTION OF TYPE OF BEARING SURFACES«

 • šifra projekta J3-0052
 • obdobje od 1. 2. 2008 do 30. 1. 2011
 • vodja projekta prof. dr. Ingred Milošev
 • sodelujoče organizacije Institut 'Jožef Stefan', Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Vpliv citrulinacije na razgradnjo proteinov zunajcikličnega matriksa s cisteinskimi in metaloproteazami v artritičnih sklepih«

»The effect of citrullination of extracellular matrix proteins to degradation by cysteine in metalloproteases in arthritic joints«

 • šifra projekta J1-9359
 • obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009
 • vodja projekta dr. Boris Turk
 • sodelujoče organizacije Institut 'Jožef Stefan', Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

»Spremljanje sprememb biomehanskih karakteristik skeletnih mišic v zgodnjem otroštvu in obdobju adolescence«

»Monitoring of changes in biomechanical characteristics of skeletal muscles in early childhood and adolescence«

 • šifra projekta J5-6390
 • obdobje od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007
 • vodja projekta prof. dr. Rado Pišot
 • sodelujoče organizacije Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča in Znanstveno-raziskovalno središče Koper

   

»Lokalni in sistemski vplivi delovanja kovinskih komponent umetnih kolčnih sklepov«

 • šifra projekta L3-6023
 • obdobje od 1. 2. 2004 do 30. 1. 2007
 • vodja projekta prof. dr. Ingrid Milošev
 • sodelujoče organizacije Institut 'Jožef Stefan' in Ortopedska bolnišnica Valdoltra

 

 

 

 

Evropski projekti

 

»Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija: Diagnostika okužb sklepnih protez z inovativnimi metodami na osnobi bakteriofagov (Akronim projekta: IMBI)«

Trajanje projekta: 1.1.2020-30.6.2022

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Cör, dr.med., spec. patol.

Partnerji:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra (vodilni partner),
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo),
JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.,
ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology,
DOTT. DINO PALADIN.

  Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/imbi

 

»Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija: Immuno-Cluster (Akronim projekta: IMMUNO-CLUSTER)«

Trajanje projekta: 1.1.2020-30.6.2022

Vodja projekta v OBV: prof. dr. Andrej Cör, dr.med., spec. patol.

Partnerji:

Celica Biomedical d.o.o. (vodilni partner),
Onkološki inštitut Ljubljana,
Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
VivaBioCell S.p.A.,
Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica,
Regione del Veneto. Azienda unità locale socio sanitaria n°3 Serenissima.
 

  Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/immuno-cluster

Promocijski video: https://youtu.be/V65zuaSO148

»Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija: Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine (Akronim projekta: ARTE)«

Trajanje projekta: 1.10.2017-31.12.2020

Vodja projekta v OBV: prof. dr. Andrej Cör, dr.med., spec. patol.

Partnerji:

 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o.,
 • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo),
 • VIVABIOCELL SPA,
 • Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine,
 • Biovalley Investments S.p.A.

 

  Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/arte

Promocijski video: https://www.youtube.com/watch?v=X9O3Umx3jiQ

»Patient registries initiative«, akronim PARENT, je bil projekt skupnega ukrepanja (Parent Joint Action), katerega koordinator je bil slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Potekal je od leta 2012-2015.

 • namenjen združevanju dobrih praks na področju različnih registrov
 • povezovanje med državami članicami s ciljem boljšega vodenja in analize podatkov
 • glavni izdelek Registry of Registries (RoR)
 • OBV se je projektu priključila aprila 2014 z namenom prikazati metodološke smernice za nastajanje novega registra v praksi na primeru Registra endoprotetike Slovenije (RES).
 • ustvarili smo krovni dokument Parent Artroplasty Registry Model (prva avtorica Vesna Levašič, dr.med. s sodelavci iz WP5)
 • v sodelovanju med OBV, NIJZ in programsko hišo smo izdelali spletno aplikacijo za RES - kolčne endoproteze
 • predvideno je nadaljevanje sodelovanja z NIJZ za polnjenje spletne aplikacije RES z realnimi podatki ter tudi razširitev registra na druge sklepe

 

»Classification of peri-prosthetic tissues of totally replaced hips based on the pathomechanism leading to revision operation”“Klasifikacija periprotetičnih tkiv glede na patološke mehanizme, odgovorne za omjanje sklepnih protez«

 • slovensko-finsko (SLO-FIN) bilateralni projekt
 • Javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-finskih znanstveno tehnoloških projektov v obdobju 2011-2012 (razpis 2010)
 • obdobje od 2011 do 2012
 •  vodja projekta dr. Andrej Cőr
 • finski partner prof. dr. Yrjő Konttinen, Institute of Clinical Medicine, Department of Medicine, University of Helsinki

 

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013
www.ita-slo.eu

 

www.trans2care.eu

 • Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravja (akronim Trans2Care), vodja projekta v OBV dr. Ingrid Milošev

 

http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/2010111618325272

 • E-HEALTH - E - zdravje na čezmejnam območju

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov