Manualno testiranje mišične moči

Za manualno testiranje mišic (v nadaljevanju MTM) uporabljamo standardne ocene od 0 do 5 (po Kendall, McCreary).

Osnovne ocene pri MTM so stopenjsko opredeljene v šest skupin:

  • Ocena 0:  Odsotnost kontrakcije mišice.
  • Ocena 1: Zmogljivost mišice ali mišične skupine, da se kontrahira, vendar ne premakne uda ali distalnega segmenta.
  • Ocena 2: Zmogljivost mišice ali mišične skupine, da premaga težo uda ali distalnega segmenta, na katerega deluje težnost v razbremenitvi in ga premakne skozi cel obseg giba. Distalni segment se pri izvedbi giba premika v horizontalni ravnini. 
  • Ocena 3: Zmogljivost mišice ali mišične skupine, da premaga težo uda ali premakne distalni segment skozi cel obseg gibljivosti v vertikalni smeri.
  • Ocena 4: Zmogljivost mišice ali mišične skupine, da premaga težo uda ali distalnega segmenta, pri izvedbi giba v vertikalni smeri (učinek težnosti) in preiskovalčev manjši manualni upor.
  • Ocena 5: Zmogljivost mišice ali mišične skupine, da premaga težo uda ali distalnega segmenta, pri izvedbi giba v vertikalni smeri (učinek težnosti) in preiskovalčev maksimalni manualni upor.

Poleg osnovnih ocen dodamo še znak »minus« (-) oziroma »plus« (+):

  • Če je manualni upor manjši kot za oceno 4, dobi mišica oceno -4, kar pomeni, da je mišica ali mišična skupina sposobna premagati ali zadržati minimalen upor.
  • Če mišica ali mišična skupina ni sposobna premakniti uda ali distalnega segmenta skozi cel obseg giba, opravi pa ga več kot polovico, se doda oceni znak ''minus'' (-). Na primer -3 pri izvedbi giba v vertikalni smeri ali -2 pri izvedbi giba v horizontalni ravnini.
  • Če mišica ali mišična skupina ni sposobna premakniti uda ali distalnega segmenta skozi cel obseg giba, opravi pa ga manj kot polovico, se doda oceni znak ''plus'' (+). Na primer +2 pri izvedbi giba v vertikalni smeri ali +1 pri izvedbi giba v horizontalni ravnini.
  • Če je obseg giba pri ponovitvah pojemajoč, se zopet ravnamo po zgornjih dveh pravilih. Za oceno -3 oziroma -2 mora mišica ali mišična skupina opraviti vsaj tri nepopolne gibe v obsegu več kot ene polovice razpoložljivega obsega.

V primerih, ko preiskovanec giba ni sposoben izvesti v polnem obsegu zaradi omejitev v sklepu ali obsklepnih struktur, izvede pa popoln gib znotraj omejitve, zapisujemo rezultat v obliki obseg giba/ocena mišične zmogljivosti. Omejeno gibljivost moramo izmeriti pred testiranjem. Rezultat zapišemo tako, da je v števcu zapisan obseg gibljivosti v stopnjah, v imenovalcu pa ocena mišične zmogljivosti.

Primer: 60°/4

Pri MTM je veljavnost vprašljiva, če je pri preiskovancu prisotna bolečina pred postopkom, v mirovanju. Načeloma v takih primerih ne testiramo, možna pa sta dva načina zapisa.

Primera: B (bolečina)
ali
TNM (testiranje ni možno)

V primerih, ko se bolečina pojavi med izvedbo, izmerimo obseg giba, pri katerih se pojavi bolečina, in ga vpišemo v števec, dobljeno oceno pa v imenovalec; dopišemo črko B, s katero označujemo prisotnost bolečine.

Primer: 60°/4B

Če se pojavi bolečina ob koncu giba ali pri izvajanju manualnega upora, k dobljeni oceni dopišemo vprašaj ali pa črko B.

Primer: 4? ali 4(B)

Prav tako je potrebno dokumentirati vzroke za omejeno gibljivost (OG).

Primera: A (ankiloza)
in
K (kontraktura)

Objavljeno: 5.9.2022

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov