Javne dražbe

1.10.2020

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA (v nadaljevanju OBV), Jadranska 31, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: organizator), na podlagi Zakona o stvarnem pr​emoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18 in 79/18) objavlja:

JAVNO DRAŽBO RABLJENEGA POHIŠTVA​
 
1. člen NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran

2. člen PREDMETI DRAŽBE 
(a) Rabljeno pohištvo. (Priloga 1- Seznam pohištva na dražbi)

3. člen OZNAKA PREDMETA 
Vsak predmet je označen z zaporedno številko. Opis, leto izdelave, izklicna cena (z 22% DDV) in znesek višanja izklicne cene so navedeni v Prilogi 1 - Seznam pohištva na dražbi. 

4. člen SODELUJOČI NA DRAŽBI 
(a) Na dražbi lahko sodeluje vsak, ki ni neposredno udeležen pri pripravi dražbe. 
(b) Vsak, ki bo v dražbi sodeloval, bo v času dražbe imenovan z nazivom dražitelj. Dražitelj lahko sodeluje na dražbi vseh ponujenih predmetov.

5. člen POTEK DRAŽBE
(a) Zunanji dražitelji naj se v petek, 09. oktobra 2020 do 12.00 ure prijavijo za sodelovanje na javni dražbi na e-naslov: finance@ob-valdoltra.si. Zunanji dražitelji, ki se ne bodo prijavili na dražbo, ne morejo vstopiti v bolnišnico. Na dan dražbe, se ob 13.00 uri,  zunanji dražitelji  prijavijo pri vratarju , ki jih bo usmeril na epidemiološko točko, od koder bodo usmerjeni pred dvorano za pedagoške dejavnosti OBV. Ob 13.15 uri bo potekal ogled ponujene opreme pod vodstvom predstavnic Komisije za vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s stvarnim premoženjem bolnišnice. Nato bo sledila dražba. Vsi dražitelji morajo uporabljati zaščitne maske in zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo.
(b) Postopek dražbe bo potekal po zaporednih številkah predmetov objavljenih na internetni strani organizatorja dražbe http://www.ob-valdoltra.si
(c) V primeru, da bo za posamezen predmet zainteresiranih več ponudnikov, se blago proda ponudniku, ki ponudi najvišji znesek. Minimalni znesek višanja izklicne cene je 5,00 EUR. 
(d) Oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Dražitelj/kupec se zavezuje plačati kupnino in odpeljati pohištvo na lastne stroške najkasneje do srede, 14. oktobra 2020, do 15.00 ure. Dražitelj/kupec kupnino nakaže na račun organizatorja dražbe številka: 01100-6030277312, do 13. oktobra 2020. Vsi predmeti, ki bodo plačani, a ne bodo odpeljani v navedenem roku, bodo odstranjeni iz bolnišničnih prostorov na stroške dražitelja/kupca.

6. člen INFORMACIJE 
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo pri članicah komisije za vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s premoženjem OBV: Alenka Vodopivec (05 6696 218) in Nataša Šenkinc (int.05 6696 468).

7. člen KONČNE DOLOČBE 
(1) Vsak sodelujoči na javni dražbi je seznanjen in se strinja z objavljenimi ter zgoraj navedenimi navodili.

Ankaran, 01. 10. 2020

Komisija za vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s premoženjem OBV

Pomočnik direktorja za PUP
Nada Zajec, univ. dipl. ekon.


1.– 12. PULTI IN VITRINE

​Zap.št.​​ ​Količina ​Naziv artikla z dimenzijo v cm ​Leto izdelave ​Izklicna cena (v EUR)
​1 1 pult lesen s predali 249 X 70 X 90 1988 10,00
2 1 pult lesen s predali 330 X 70 X 90 1988​ 10,00​
​3 ​1 ​pult lesen s predali 240 X 45 X 90 ​1988 10,00​
​4 ​1 ​pult lesen s predali 320 X 45 X 90 ​1988 ​10,00
​5 ​1 ​pult lesen s predali 360 X 45 X 90 ​1988 ​10,00
​6 ​1 ​pult lesen s predali 240 X 45 X 90 ​1988 10,00​
​7 ​1 ​pult lesen s predali 240 X 45 X 90 ​1988 ​10,00
​8 ​1 ​vitrina lesena 4-delna (vrata in police) 319 X 29 X 120 ​1988 5,00​
​9 ​1 ​vitrina lesena 3-delna (vrata in police) 240 X 29 X 120 ​1988 ​5,00
​10 ​1 ​vitrina lesena 3-delna (vrata in police) 240 X 29 X 120 ​1988 ​5,00
​11 ​1 ​vitrina lesena 5-delna (vrata in police) 361 X 29 X 120 ​1988 ​5,00
​12 ​1 ​vitrina lesena 3-delna (vrata in police) 240 X 29 X 121 ​1988 ​5,00

13. KLOP LESENA RJAVA, di​menzije v cm 100 x 42 x 36

Izklicna cena 5,00 EUR

​14. KLOP LESENA RJAVA, dimenzije v cm 198 x 42 x 36

Izklicna cena 5,00 EUR

15. KLOP LESENA BELA, dimenzije v cm 150 x 50 x 44

Izklicna cena 5,00 EUR

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov