Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna dejavnost
Attivita specialistica ambulatoriale

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama
Persona responsabile della gestione delle liste di attesa
Ervin Skomina, dr.med., spec. ortopedije, vodja ambulantne službe
Služba za naročanje na pregled pri ortopedu:
Ufficio prenotazioni visita medica, informazioni:

tel. 05/6696-227

 

Specialistične ambulante za ORTOPEDIJO
Ambulatori specialistici di ORTOPEDIA

 

 

Čakalna doba v mesecih REDNO

Tempo di attesa in mesi - trattamento REGOLARE

Čakalna doba v mesecih HITRO

Tempo di attesa in mesi - trattamento VELOCE

01.

mag.AMBROŽIČ Bogdan, dr. med. spec. ortoped

9

7

02.

mag.CIRMAN Robert Janez,dr.med. spec. ortoped

8

6

03.

ČERNEKA Kristjan, dr. med. spec. ortoped kirurgije

3

3
04. FERENAZ Floriano, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 3 2

05.

FONDA Silvester,dr. med. spec. ortoped

3 2

06.

mag.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped

10

8

07.

KONČAREVIČ Matej,dr. med. spec. ortoped

3 1

08.

dr.KOVAČ Simon,dr. med. spec. ortoped

5

4

09.

KRAMAR Robert,dr. med. spec. ortoped

5

5

10.

LOVRIČ Miljenko,dr. med. spec. ortoped

3

3

11.

MARČAN Radoslav ,dr. med. spec. ortoped

3

2
12. MARJANOVIČ Benjamin, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 4 3
13 MERKAČ Jakob, dr. med. spec. ortoped. kirurgije 2 1

14.

MIHALIČ Rene, dr. med. spec. ortoped. kirurgije

5 4
15. MIHELIČ Anže, dr. med., spec. ortoped. kirurgije 3 3
16. MIRNIK Nino, dr. med., spec. ortoped. kirugije

3

2

17.

MOHAR Janez, dr. med., spec. ortoped. kirurgije

6 5

18.

RAVNIHAR Klemen, dr. med.spec. ortoped. kirurgije

4

3

19.

RAŽMAN Marcel,dr. med. spec. ortoped

3

3

20.

SKOMINA Ervin,dr. med. spec. ortoped

3

2

21.

mag. STRAHOVNIK Andrej, dr.med., spec.ortoped

3 2

22.

ŠTALC Jurij, dr. med., spec. ortoped.  kirurgije

6

6

23. dr. TOPOLOVEC Matevž , dr. med., spec. ortoped. kirurgije 7 6

24.

dr.TREBŠE Rihard,dr. med. spec. ortoped

5

4

 

Specialistična ambulanta za EMG preiskave
Ambulatorio specialistico per esami EMG

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

 

Čakalna doba
Tempo di attesa

120 dni / giorni

90 dni / giorni

 

01.

prof. GREGORIČ Milan, dr. med. spec. nevrofiziolog

02.

Bojan Rojc, dr.med., spec.nevrolog

 

 

 

 

Specialistične RADIOLOŠKE ambulante
Ambulatori specialistici per RADIOLOGIA

 

 

REDNO
REGOLARE

HITRO
VELOCE

 

CT ambulante
CT

20 dni / giorni

  15 dni / giorni

  MR ambulante
MR
65 dni / giorni   35 dni / giorni

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama
Persona responsabile della gestione delle liste di attesa
Flori Jakovac, dr. med., spec. radiolog
Služba za naročanje CT/MR preiskave
Ufficio prenotazioni, informazioni

 05/6696-370

 

01.

GALIJAŠ Sead,dr. med. spec. radiolog

02.

JAKOVAC Flori,dr. med. spec. radiolog

03.

KEBE CERKVENIK Ana,dr. med. spec. radiolog

04.

MANDIĆ Ada, dr. med. spec. radiolog

05.

prim.mag.MIKLAVČIČ Lucijan ,dr. med. spec. radiolog

 

Specialistična PREDOPERATIVNA ambulanta
Ambulatorio specialistico PREOPERATORIO

 

Kontaktna oseba
Persona di contatto

Samanta Dragičevič, 05/6696-222

 

01.

KOVAČEVIČ Milka, dr. med. spec. anest.

02.

SOLDATOVIĆ Gordana, dr. med. spec. anest.

03.

FONDA Nataša, dr. med. spec. anest.

04.

ŠVABIĆ Violeta, dr. med. spec. anest.

05.

VRANJKOVIĆ Nedeljka, dr. med. spec. anest.
06. ŽMAK Vladimir, dr. med., spec. anest.

 

Ankaran-Ancarano, januar - gennaio 2018

Direktor-direttore
Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.12.2017
Revija CORROSION je v decembru izdala posebno številko, ki je posvečena biokoroziji kovinskih vsadkov. Posebno številko je kot gostujoča urednica pripravila dr. Ingrid Milošev. Razumevanje mehanizma biokorozije in degradacije kovine v človeškem...
28.11.2017
"V Ortopedski bolnišnici Valdoltra so pred dobrimi petimi leti začeli z novimi pristopi v kostni kirurgiji, in sicer z uvajanjem računalniško podprtih tehnologij pri operativnih posegih:" http://www.vizita.si/clanek/operacije/racunalnisko-...

Bodite obveščeni!

Naročite se na svoj izvod e-novic!

mail-list Subscription Settings

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov